Zurück   Ahnenforschung.Net Forum > Allgemeine Diskussionsforen > Lese- und Übersetzungshilfe
Hier klicken, falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben.

Hinweise

Antwort
 
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
  #1  
Alt 14.02.2013, 19:49
Philipp_BW Philipp_BW ist offline
Benutzer
 
Registriert seit: 24.01.2013
Beiträge: 11
Standard E-Mail vom Archiv in Polen

Quelle bzw. Art des Textes: E-Mail Polnisch
Jahr, aus dem der Text stammt: 2013
Ort/Gegend der Text-Herkunft: Lublin


Hallo Kollegen!

kann mir hier vielleicht jemand beim Übersetzen helfen ?
Wäre sehr nett, ist aber leider nicht wenig.

Grüße
Philipp

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 stycznia br. Archiwum Państwowe w Lublinie informuje, że przeprowadziło poszukiwania metryk stanu cywilnego wystawionych na nazwisko Wolter w zespole Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie w latach 1900-1911.
W trakcie realizacji kwerendy natrafiono na następujące metryki stanu cywilnego wystawione na poszukiwane nazwisko Wolter:
akt urodzenia nr 393/1904 r. Albert Wolter we wsi Wola Luszawska (Lubartów), s. Wilhema i Albertyny z Szultzów; akt urodzenia nr 577/1904 r. Gustawa Woltera ur. w wsi Grabniak (Cyców,
Chełm) Wilhelma i Julianny z Nikołajów;
akt małżeństwa nr 88/1904 r., Ludwika Woltera (s. Jana i Justyny z
Krugerów) i Lidii z Basenmajerów (c. Michała i Wilhelminy z Jesków); akt zgonu nr 130/1904 r. Lidii Wolter zm. w wieku8 lat we wsi Malinówka (Brzeziny, Chełm), s. Juliusza i Julianny z Apeltów; akt zgonu nr 136/1904 r. Gotliba Woltera zm. w wieku 2 lat we wsi Malinówka (Brzeziny, Chełm), s. Juliusza i Julianny z Apeltów; akt urodzenia nr 397/1905 r. Marty Wolter ur. w Adamowie (Cyców, Chełm), c. Fryderyka i Emilii z Zemanów; akt urodzenia nr 408/1905 r. Augusta Woltera ur. we wsi Grabniak (Cyców, Chełm), c. Ludwika i Lidii z Bansemejerów; akt urodzenia nr 450/1905 r. Olgi Wolter ur. w Malinówce (Brzeziny, Chełm), c. Juliusza i Julianny z Appeltów; akt urodzenia nr 492/1905 r. Natalii Wolter we wsi Grabniak (Cyców, Chełm), c. Henryka i Amalii Bansemejerów; akt zgonu nr 34/1905 r. Alberta Woltera, zm. w 6 miesiącu życia we wsi Żurawieniec (Luszawa, Lubartów), s. Wilhema i Albertyny z Szultzów; akt zgonu nr 233/1905 r. Gustawa Woltera, zm. 6 miesiącu życia w wsi Grabniak (Cyców, Chełm), s. Wilhelma i Julianny z Nikołajów; akt zgonu nr 319/1905 r. Augusta Woltera, zm. w 11 dniu życia w wsi Grabniak (Cyców, Chełm) c. Ludwika i Lidii z Bansemejerów; akt urodzenia nr 58/1906 r. Edmunda Woltera, ur. w Płouszowicach (Jastów, Lublin), s. Wilhelma i Henrietty z Konradów, z adnotacją na marginesie, że zawarł związek małżeński z Gertrudą Czaikowską w dn. 15 lutego 1969 r. w Lisewie, nr aktu 7/1969 r.; akt urodzenia nr 317/1906 . Huldy Wolter ur. w wsi Grabniak (Cyców,
Chełm) c. Ludwika i Lidii z Bansemejerów; akt urodzenia nr 450/1906 r. Rudolfa Woltera, ur. we wsi Grabniak (Cyców, Chełm), Fryderyka i Julianny z Nikołajów; akt zgonu nr 347/1906 r. Rudolfa Woltera, zm. w 5 dniu życia we wsi Grabniak (Cyców, Chełm), s. Fryderyka i Julianny z Nikołajów; akt urodzenia nr 482/1907 r. Huldy Wolter ur. w wsi Grabniak (Cyców, Chełm), c. Wilhelma i Julianny z Nikolajów; akt zgonu nr 245/1907 r. Wolter zm. w wieku 2 lat w wsi Adamowie (Cyców, Chełm), c. Fryderyka i Emilii z Semanów; akt urodzenia nr 332/1910 r. Alfonasa Wolera ur. w Niedzrzwicy (Lublin), s. Juliusza i Henrietty z Konradów; akt urodzenia nr 54/1911 r. Ewy Wolter ur. w Adamowie (Cyców, Chełm) c.
Fryderyka i Emilii z Semanów;
akt urodzenia nr 55/1911 r. Adama Woltera ur. w Adamowie (Cyców, Chełm) c. Fryderyka i Emilii z Semanów; akt urodzenia nr 314/1911 r. Edwarda Woltera ur. we wsi Grabniak (Cyców, Chełm), Wilhelma i Julianny z Nikołajów; akt małżeństwa nr 63/1911 r. Fridricha Woltera, wdowca, 44 lat, s. Beaty Wolter, zam. w Adamowie (Cyców, Chełm) i Luizy Samoska-Frieska, wdowy,
44 lat.
Po podjęciu decyzji prosimy o informację, z których dokumentów mamy wykonać skany a sumę kosztu ich wykonania wpłacić na niżej podane konto.
Przypominamy, że koszt wykonania 1 skanu wynosi 6 PLN. Przy zamówieniu powyżej 10 skanów metryk należy doliczyć koszty płyty CD – 2 PLN.
Koszt realizacji 2 godzinnej kwerendy wyniósł 120 PLN (2 godziny x
60 PLN).
W związku z powyższym po odliczeniu nadpłaty w wysokości 21,79 PLN do uiszczenia pozostaje kwota w wysokości 98,21 PLN (120 PLN - 21,79 PLN). Powyższą kwotę prosimy wpłacić na konto Archiwum w Narodowym Banku Polskim, Oddział Okręgowy w Lublinie PL 53 1010 1339 0004 7522 3100 0000, kod BIC: NBPLPLPW.
Informujemy, że wpłacający spoza obszaru RP wnosi należność za usługę określoną w polskich złotych PLN, wpłacając jej równowartość w wymienialnej walucie obcej, przeliczoną po kursie z dnia wpłaty przez instytucję przyjmującą wpłatę i dokonującą jej rozliczenia. Wszelkie opłaty i prowizje z tytułu operacji bankowych związanych z zapłatą za usługę ponosi zamawiający.
Przypominamy o konieczności przesłania podania w tradycyjnej formie pisemnej z własnoręcznym podpisem, przesłanego za pośrednictwem tradycyjnej poczty, faksem, lub w formie załącznika do e-maila (skan podania).
W dalszej korespondencji oraz przy wnoszeniu opłat należy powoływać się na znak sprawy: 843-321/12.
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 15.02.2013, 11:42
Benutzerbild von Dorni
Dorni Dorni ist offline männlich
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 21.05.2010
Ort: Brieselang / OT Zeestow
Beiträge: 502
Standard

Guten Morgen Philipp,

ich hab mal deinen Text bei Google, im Übersetzer eingegeben. Das kam dabei dann raus:


In Antwort auf das Schreiben vom 30. Januar. Staatsarchiv in Lublin bekannt, dass sie hat search Metriken Familienstand im Namen Voltaire in der Band zeichnet die Status-lutherischen Gemeinde in Lublin in den Jahren 1900-1911 herausgegeben.
Während der Abfrage stießen die folgenden Metriken ausgesetzt Familienstand suchten Namen Voltaire:
Geburtsurkunde Nr. 393/1904, Albert Wolter im Dorf Wola Luszawska (Lubartów), S. Wilhema und Albertine von Szultzów, Geburtsurkunde Nein 577/1904, geboren Gustav Voltaire. im Dorf Grabniak (Cyców,
Chelm) William und Julian von Nikołajów;
Heiratsurkunde No 88/1904, Louis Voltaire (s von John und Justine
Krugerów) und Lidia aus Basenmajerów (c Michael und Wilhelmina Jesków) Sterbeurkunde No 130/1904, in der geänderten Fassung Lydia Wolter. wieku8 Jahr im Dorf Malinówka (Birchwood, Chelm), S. Julius und Julian von Apeltów, Sterbeurkunde No 136/1904, in der geänderten Fassung Gotlib Voltaire. 2 Jahre alt im Dorf Malinówka (Birchwood, Chelm), S. Julius und Julian von Apeltów, Geburtsurkunde Nr. 397/1905, Marty Wolter b. in Adams (Cyców, Chelm), c Frederick und Emilia Zemanow, Geburtsurkunde Nr. 408/1905, geboren August Voltaire. im Dorf Grabniak (Cyców, Chelm), c Louis und Lydia von Bansemejerów, Geburtsurkunde Nr. 450/1905 wurde Wolter Olga geboren. in Himbeere (Birchwood, Chelm), c Julius und Julian von Appeltów, Geburtsurkunde Nr. 492/1905, in der Ortschaft Natalia Wolter Grabniak (Cyców, Chelm), c Henry und Amalia Bansemejerów, Sterbeurkunde Nr. 34/1905 Albert Voltaire, starb. am Alter von 6 Monaten im Dorf Żurawieniec (Luszawa, Lubartów), S. Wilhema und Albertine von Szultzów, Sterbeurkunde No 233/1905, Gustave Wolter, d. Alter von 6 Monaten im Dorf Grabniak (Cyców, Chelm), S. William und Julian von Nikołajów, Sterbeurkunde No 319/1905, Voltaire Augusta, d. um 11 Tage des Lebens im Dorf Grabniak (Cyców, Chelm) c Louis und Lydia von Bansemejerów, Geburtsurkunde Kein 58/1906, Voltaire Edmund, b. in Płouszowicach (Jastów, Lublin), S. William und Henriette von Konradów, mit einer Notiz im Vorbeigehen, dass er Gertrude Czaikowską heiratete am November. 15. Februar 1969 in Lisewo, kein Akt der 7/1969 ab; Geburtsurkunde Nr. 317/1906. Wolter Huldy geboren. im Dorf Grabniak (Cyców,
Chelm) c Louis und Lydia von Bansemejerów, Geburtsurkunde Nr. 450/1906, die Rudolf Wolter, b. im Dorf Grabniak (Cyców, Chelm), Frederick und Julian von Nikołajów, Sterbeurkunde No 347/1906, Rudolf Voltaire, d. am 5. Tag des Lebens im Dorf Grabniak (Cyców, Chelm), S. Frederick und Julian von Nikołajów, Geburtsurkunde Nr. 482/1907, Wolter Huldy geboren. im Dorf Grabniak (Cyców, Chelm), c William und Julian von Nikolajów, Sterbeurkunde No 245/1907, wie Wolter geändert. 2 Jahre alt im Dorf Adams (Cyców, Chelm), c Frederick und Emilia Semanów, Geburtsurkunde Nein 332/1910 Alfonasa Wolera geboren. in Niedzrzwicy (Lublin), S. Julius und Henriette von Konradów, Geburtsurkunde Nr. 54/1911 wurde Wolter Eve geboren. in Adams (Cyców, Chelm) c
Frederick und Emilia Semanów;
Birth Certificate No 55/1911, geb. Adam Wolter. in Adams (Cyców, Chelm) c Friedrich und Emilia Semanów, Geburtsurkunde Nr. 314/1911, Edward, geboren Voltaire. im Dorf Grabniak (Cyców, Chelm), William und Julian von Nikołajów; Heiratsurkunde No 63/1911, Friedrich Voltaire, ein Witwer, 44 Jahre, s Beaty Wolter, nein. in Adams (Cyców, Chelm) und Luisa Samoska-Frieske, Witwen,
44 Jahren.
Sobald eine Entscheidung lass es uns wissen, was wir haben Scans Dokumente erfolgen und die Gesamtkosten ihrer Umsetzung auf folgendes Konto zu überweisen.
Wir erinnern Sie daran, dass die Kosten für die Herstellung einer Scan-6 PLN ist. Bei Bestellung mehr als 10 Scans Metriken enthalten nicht die Kosten für die CD - 2 PLN.
Die Kosten für die 2 Stunden Abfrage war 120 PLN (2 Stunden x
60 PLN).
Daher ist die net Überzahlung in Höhe von PLN 21,79 zu zahlen den Betrag von 98,21 PLN (120 PLN - 21,79 PLN). Bitte zahlen Sie den oben genannten Betrag auf das Konto der National Archives in polnischer Bank, Regional Branch in Lublin, PL 53 1010 1339 0004 7522 3100 0000, BIC: NBPLPLPW.
Bitte beachten Sie, dass der Zahler außerhalb der RP Anfragen für eine Service-Gebühr, wie sie in polnischen Zloty PLN gesetzt, zahlen den Gegenwert in konvertierbaren Fremdwährungen, mit dem Kurs zum Zeitpunkt der Zahlung durch den gastgebenden Institution die Zahlung und Abwicklung umgewandelt werden. Alle Gebühren und Provisionen aus dem Bankgeschäft im Zusammenhang mit der Zahlung für den Dienst trägt die.
Bitte denken Sie daran, Anwendungen in der traditionellen Form der Signatur, per Post, Fax oder als Anhang an eine E-Mail (Scan-Anwendung) geschickt geschrieben einzureichen.
In nachfolgenden Schriftwechsel zu und die Gebühren bezahlen, um den Charakter der Datei verlassen: 843-321/12.
ich hoffe geholfen zu haben.

Grüße Dirk
__________________


Suche nach:
- Dornbusch, Jonas, Schmeckebier, Schoenefeldt, Stoof im Raum Bad Belzig
- Dünkler, Koch, Brinkmann, Sternberg, Beutler im Raum Staßfurt
- Fischer in Dreetz / Prignitz
- Lotosinski, Brennecke, Warnke in der Neumark
- Zarbock in Grünfier / Netzekreis
- Klug, Runge, Küter um Köslin / Pommern
- Wisniowski, Wischniowsky, Kolloch, Warzecha, Kaczmarczyk, Koy in und um Krasiejow / Schlesien
Mit Zitat antworten
  #3  
Alt 15.02.2013, 18:53
Achim46 Achim46 ist offline
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 08.03.2009
Beiträge: 106
Standard

Moin, Philipp,

damit Du jetzt nicht glaubst, dass Du von Voltaire abstammst, habe ich mal die Einträge zu den gefundenen Urkunden etwas aufgebrezelt:

(Sätze 1 und 2 vereinfacht und nur teilweise komplett)
In Antwort auf das Schreiben vom 30. Januar informiert sie das Staatsarchiv in Lublin, dass Urkunden zum Familienstand mit dem Namen Wolter in den Unterlagen der Evangelisch-Augsburgischen Pfarre in Lublin aus den Jahren 1900-1911 vorliegen.

Bei der Abfrage wurden die folgenden Urkunden zum Familiennamen Wolter gefunden:


"Geburtsurkunde nr 393/1904 r. Albert Wolter im Dorf Wola Luszawska (Lubartów), s. Wilhema und Albertyny aus Szultzów;

Geburtsurkunde nr 577/1904 r. Gustawa Woltera geb. im Dorf Grabniak (Cyców,Chelm) Wilhelma und Julianny aus Nikolajów;

Heiratsurkunde nr 88/1904 r., Ludwika Woltera (s. Jana und Justyny aus Krugerów) und Lidii aus Basenmajerów (c. Michala und Wilhelminy aus Jesków);

Sterbeurkunde nr 130/1904 r. Lidii Wolter gest. im Alter von 8 Jahren im Dorf Malinówka (Brzeziny, Chelm), s. Juliusza und Julianny aus Apeltów;

Sterbeurkunde nr 136/1904 r. Gotliba Woltera gest. im Alter von 2 Jahren im Dorf Malinówka (Brzeziny, Chelm), s. Juliusza und Julianny aus Apeltów;

Geburtsurkunde nr 397/1905 r. Marty Wolter geb. Adamowie (Cyców, Chelm), c. Fryderyka und Emilii aus Zemanów;

Geburtsurkunde nr 408/1905 r. Augusta Woltera geb. im Dorf Grabniak (Cyców, Chelm), c. Ludwika und Lidii aus Bansemejerów;

Geburtsurkunde nr 450/1905 r. Olgi Wolter geb. w Malinówce (Brzeziny, Chelm), c. Juliusza und Julianny aus Appeltów;

Geburtsurkunde nr 492/1905 r. Natalii Wolter im Dorf Grabniak (Cyców, Chelm), c. Henryka und Amalii Bansemejerów;

Sterbeurkunde nr 34/1905 r. Alberta Woltera, gest. im Alter von 6 Monaten im Dorf Zurawieniec (Luszawa, Lubartów), s. Wilhema und Albertyny aus Szultzów;

Sterbeurkunde nr 233/1905 r. Gustawa Woltera, gest. im Alter von 6 Monaten im Dorf Grabniak (Cyców, Chelm), s. Wilhelma und Julianny aus Nikolajów;

Sterbeurkunde nr 319/1905 r. Augusta Woltera, gest. im Alter von 11 Tagen im Dorf Grabniak (Cyców, Chelm) c. Ludwika und Lidii aus Bansemejerów;

Geburtsurkunde nr 58/1906 r. Edmunda Woltera, geb. in Plouszowicach (Jastów, Lublin), s. Wilhelma und Henrietty aus Konradów, mit der Randbemwerkung, dass (zawarl zwiazek malzenski) er geheiratet hat z Gertruda Czaikowska w dn. 15 Februar 1969 r. in Lisewie, nr aktu 7/1969 r.;

Geburtsurkunde nr 317/1906 . Huldy Wolter geb. im Dorf Grabniak (Cyców, Chelm) c. Ludwika und Lidii aus Bansemejerów;

Geburtsurkunde nr 450/1906 r. Rudolfa Woltera, geb. im Dorf Grabniak (Cyców, Chelm), Fryderyka und Julianny aus Nikolajów;

Sterbeurkunde nr 347/1906 r. Rudolfa Woltera, gest. im Alter von 5 Tagen im Dorf Grabniak (Cyców, Chelm), s. Fryderyka und Julianny aus Nikolajów;

Geburtsurkunde nr 482/1907 r. Huldy Wolter geb. im Dorf Grabniak (Cyców, Chelm), c. Wilhelma und Julianny aus Nikolajów;

Sterbeurkunde nr 245/1907 r. Wolter gest. w im Alter von 2 Jahren im Dorf Adamowie (Cyców, Chelm), c. Fryderyka und Emilii aus Semanów;

Geburtsurkunde nr 332/1910 r. Alfonasa Wolera geb. in Niedzrzwicy (Lublin), s. Juliusza und Henrietty aus Konradów;

Geburtsurkunde nr 54/1911 r. Ewy Wolter geb. in Adamowie (Cyców, Chelm) c. Fryderyka und Emilii aus Semanów;

Geburtsurkunde nr 55/1911 r. Adama Woltera geb. in Adamowie (Cyców, Chelm) c. Fryderyka und Emilii aus Semanów;

Geburtsurkunde nr 314/1911 r. Edwarda Woltera geb. im Dorf Grabniak (Cyców, Chelm), Wilhelma und Julianny aus Nikolajów;

Heiratsurkunde nr 63/1911 r. Fridricha Woltera, Witwer, 44 Jahre, s. Beaty Wolter, zam. w Adamowie (Cyców, Chelm) und Luizy Samoska-Frieska, Witwe, 44 Jahre."

Nicht alle Abkürzungen kann ich übersetzen, aber ich glaube, damit kommst Du schon mal weiter.

Ob die vielen a-Endungen zum Namen gehören oder ob es Genitiv-Endungen sind, weiß ich auch nicht.

Also: weiterfragen

Gruß
Achim
Mit Zitat antworten
Antwort

Lesezeichen

Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.

Gehe zu

Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:12 Uhr.