Einzelnen Beitrag anzeigen
  #1  
Alt 17.05.2021, 22:43
Wolfrum Wolfrum ist offline männlich
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 15.11.2012
Ort: nahe Schwerin
Beiträge: 892
Standard Bitte um Hilfe beim lesen einer Heiratsurkunde - 1837 polnisch

Quelle bzw. Art des Textes: Heirat
Jahr, aus dem der Text stammt: 1837
Ort/Gegend der Text-Herkunft: Szadek
Namen um die es sich handeln sollte: Karl Friedrich Trinkaus und Honorata AugustIch bitte um Korrektur beim lesen dieser Heiratsurkunde.

Vielen Dank im Vorraus.

https://metryki.genealodzy.pl/metryk...5&x=311&y=1348

Szadek 16.

Działo się w Szadku dnia dwuziestego pierwsczego Stycznia
Tysiąc osmset trzydzieśtego siedmego roku o godzinie trzeciej po
południu, Wiadomo czyniemy, się w przytomności swiadkom
Karola Lukaszewskiego Nauczyciela z Szadku lat trzydzieści
dwa i Jana Kobusiewicza Obywatela z Szadku lat Czterdziesci
sześć mającego, rzecdniu dzisieyszym zawarte zostało religijnie
Małżeństwo między Karolem Friederikiem Trinkaus Kawalerem
Cukiernikiem w Szadku zamieszkałym urodzonym w Miescie
Plocku z Samuela i Anny Frideriki Honoraty z Wiemannow
Małzonkow Trinkausow, Ojciec nie życie, Matka zamieszkuie w
Szadku, lat dwadziescia jeden mającym a Panna Honorata
Corka Franciszka i Julianny Małzonkow Augustowskich, Ojciec
nie życie, Matka zostaie w Obowiazkach w Miescie Sieradzu, lat
Dwadzieścia dwa liczącą w Sieradzu urodzoną ateraz w Szadku
przy Bracie zostającą, Małżenstwo to poprzedzily trzy Zapowiedzi
w dniack Ósmym, piętnastym. Dwudziestym drugien Stycznia
Roku biezacego w Kosciele parafialnym Szadkowskim tudzie ze-
zwolenie ustne obydwoch Matek z Strony oboiey nastąpieło Ta-
mowanie Małżenstwa nie zaszło, Małzonkowie nowi oświadczaią
iż nie zawarły Umowy przedślubney z sobą. Akt ten Stawaiącym
i Świadkom przeczytany, przez Nas, nowo zaślubionych, i Swiadkow
podpisany został.

Friedrich Trinkaus
J Kobusziewicz
Xiedze Hippolit Lembalski
Honorata Augustówska
Karol SakaszezoskeijIch würde das so übersetzen?

Es geschah in Szadek am einundzwanzigsten Tag des Januars
eintausendachthundertsiebenunddreißig des Jahres um drei Uhr nachmittags
Wir erklären, dass uns folgendes bekannt ist
Karol Lukaszewski Lehrer von Szadek, zweiunddreißig Jahre alt
und Jan Kobusiewicz Bürger aus Szadek, 44 Jahre,
6 Monate alt, wurde heute religiös geschlossen
die Heirat zwischen Karol Friederik Trinkaus Meister
Zuckerbäcker wohnhaft in Szadek, geboren in der Stadt
Plock von Samuel und Anna Friederika Honorata geb. Wiemannow
verheiratet mit Trinkaus, Vater tot, Mutter wohnhaft in
Szadek, im Alter von einundzwanzig Jahren mit Fräulein Honorata
Tochter von Franciszek und Julianna, Ehename Augustowski, Vater
verstorben, Mutter wohnhaft in der Stadt Sieradz, Alter
Zweiundzwanzig Jahre alt, geboren in Sieradz und jetzt in Szadek,
jetzt in Szadek, bei ihrem Bruder wohnend; dieser Ehe gingen drei Ankündigungen voraus
am 8. und 15. und am 22. Tag des Januar
des laufenden Jahres in der Pfarrkirche von Szadkow.
die mündliche Zustimmung beider Mütter auf beiden Seiten liegt vor
Es gab keine Annullierung der Ehe, die Frischvermählten erklären
dass sie keinen Ehevertrag miteinander geschlossen haben. Dieser Akt wurde den Anwesenden vorgelesen
und Zeugen, gelesen von uns, den Neuvermählten und den Zeugen
unterzeichnet wurde.
__________________
Viele Grüße Christian

http://eisbrenner.rpgame.de
Busch und Vock (Lettland) bis 1864
Dührkop, Dührkopp, Duerkopp (Schleswig-Holstein)
Eisbrenner (Wolhynien/Kr. Rowno), Polen (Westpreußen, Kreis Posen, Umgebung Lodz) vor 1850
Gäpel (West-Mecklenburg)
Wolfrum (Kulmbach u. Umgebung) vor 1850
Roggensack (Mecklenburg, Schleswig-Hostein und weltweite Auswanderer)

Geändert von Wolfrum (18.05.2021 um 03:07 Uhr)
Mit Zitat antworten